​Siden mars 2017 har distribusjonen av Nulojix vært begrenset til eksisterende pasienter. Kun pasienter med et akutt medisinsk behov for Nulojix som hadde forsøkt alle andre behandlingsalternativer, fikk tillatelse til å starte behandling med Nulojix. Forsyningsbegrensningen er relatert til et midlertidig problem i produksjonskapasiteten. Den er ikke relatert til sikkerheten eller kvaliteten ved produktet.

Begrensningene ble lettet i mars 2019 for å tillate nye pasienter behandling med Nulojix dersom kriteriene over var oppfylt. I september 2020 blir begrensningen forlenget for å tillate den endelige overgangen til en ny produksjonsprosess med høyere kapasitet. Forsyningsbegrensningen er forventet å vare til 3. kvartal 2022.

Råd til leger/helsepersonell:

Nulojix kan kun forskrives til nye pasienter dersom følgende to kriterier er oppfylt:

  • Nulojix er det beste behandlingsalternativet for pasienten
  • BMS har bekreftet at forsyningen er tilstrekkelig for nye og eksisterende pasienter.

Før behandling med Nulojix startes for nye pasienter, skal BMS Medical Information kontaktes for bekreftelse på at tilstrekkelig forsyning er tilgjengelig (kontaktinformasjon i brevet under).

Nyremedisinsk avdeling ved Rikshospitalet kan kontaktes for råd.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i nyremedisin og transplantasjonskirurgi.

​Fant du det du lette etter?