​Legemiddelverket innførte i 2020 et pilotprosjekt hvor fastleger får sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettsiden. Se mer informasjon om pilotprosjektet her. Grunnet høy arbeidsbelastning som følge av covid-19 må Legemiddelverket forlenge pilotperioden for elektronisk distribusjon av viktig sikkerhetsinformasjon til fastleger. Legemiddelverket vil mot slutten av pilotprosjektet vurdere om det kan innføres en permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon til fastleger. 

​Fant du det du lette etter?