​Legemiddelverket sendte i juli 2020 ut et forslag om endringer i LUA-listen på høring.  Etter den oppsatte tidsplanen skulle Legemiddelverket ha gjennomgått høringsinnspill og publisert en oppdatert LUA-liste i løpet av november 2020. På grunn av økt arbeidsbelastning som følge av høyt prioritert arbeid knyttet til covid-19, har arbeidet med LUA-listen blitt forsinket. Legemiddelverket jobber med å ferdigstille arbeidet med LUA-listen, men arbeidet forventes ikke å bli ferdig før mot slutten av desember.

​Fant du det du lette etter?