​Bakgrunnen for opphevingen er flere avgjørelser i EU-domstoler. Domstolene har slått fast at klassifisering av et produkt som legemiddel skal baseres på en konkret helhetsvurdering av et spesifikt produkt, og at lister over substanser ikke kan fungere som eneste vurderingsgrunnlag i en legemiddelklassifisering. Det er lite hensiktsmessig med forskriftsfestede lister over substanser som kan tenkes å gjøre et produkt til et legemiddel fordi listene lett kan misforstås og oppfattes som bindende for klassifisering. 

Les mer: 

Forskrift om tilvirkning og import §3-2 sier noe om hva som skal anses som legemidler ved privatimport, og hadde referanse til legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten jf. nevnte forskrift som er opphevet. Denne referansen er følgelig fjernet. Se informasjon om hvilke regler som gjelder for privatimport.

​Fant du det du lette etter?