Det er nærmest umulig å lage et produkt av cannabis uten at det finnes spor av THC.  Hittil har selv minimale mengder av THC ført til at produktet blir regnet som narkotika i Norge. De viktigste stoffene i cannabisplanten er THC (tetrahydrokannabinol) og CBD (cannabidiol). THC gir deg rus mens CBD ikke har noen rusvirkning. CBD brukes blant annet mot alvorlige former for epilepsi. Det undersøkes også om stoffet kan ha en virkning på nevrologiske sykdommer og kreft.

Regnes som narkotika

Hvor mye THC og CBD det er cannabisplanten varier. Cannabisplanter som brukes til industriproduksjon av hamp i EU inneholder mindre enn 0,2 prosent THC, noe som er så lite at det ikke har en rusvirkning. I følge det norske lovverket regnes dette likevel som narkotika, siden vi ikke har noen øvre grense for hvor mye THC et produkt kan inneholde. En person kan derfor risikere å bli anmeldt for brudd på narkotikaloven om man kjøper eller importerer CBD-produkter med minimalt innhold av THC.

– Folk skal ikke straffes for noe de ikke bør straffes for, og vi vil ikke at noen skal bli skadelidende på en urettferdig måte, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.
– Det er ikke riktig at alt som inneholder det minste spor av THC skal være klassifisert som narkotiske stoffer når det ikke har noen rusvirkning, utdyper han.

Grense på 0,2 prosent

Legemiddelverket anbefaler i en nylig overlevert rapport til Helse- og omsorgsdepartementet at det tas inn en presisering i regelverket som sier hvorvidt produkter med THC-innhold på 0,2 prosent eller lavere kan regnes som narkotika eller ikke. Det er opp til departementet å vurdere rapporten og bestemme om grensen innføres. Om disse produktene blir fjernet fra narkotikalisten vil det ikke nødvendigvis bety at de blir godkjent for salg i Norge. Det er ulike regelverk som gjelder ut i fra hvilke produkter det er snakk om og hvordan de skal brukes. 

Eksempler på dette er:
Kosttilskudd, mat og kosmetikk – reguleres av Mattilsynet
Legemidler – reguleres av Legemiddelverket

Cannabisbaserte legemidler må man fremdeles gå gjennom lege for å få på resept.
​Fant du det du lette etter?