Forslaget følger opp tidligere høringer om sikkerhetsanordninger og gjennomføring av EU-direktiv 2011/62 og EU-forordning 2016/161 i norsk rett. Høringen inneholder forslag til regulering av at grossist skal melde ut legemidler ved distribusjon til enkelte profesjonelle sluttbruker, eksempelvis ved distribusjon til sykehjem. Videre inneholder høringen forslag til bestemmelser om utmelding av legemidler uten markedsføringstillatelse og om adgang til forsegling av alle legemidler. 

Høringsdokumenter:

Relevant regelverk:

Høringsfrist: fredag 4. januar 2019. 
Høringsinnspill merkes med saksnr. 18/17007 og sendes ttil: post@legemiddelverket.no
​Fant du det du lette etter?