​Formålet med det nye regelverket er å sørge for at medisinsk utstyr er sikkert og effektivt, samtidig som det skal fremme innovasjon av medisinsk utstyr. Det nye regelverket vil styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk i hele EØS-området. Høringsfristen er 23. august 2019.

Utkast til ny lov og forskrift om medisinsk utstyr, høringsnotatet og EU-forordningene ligger på departementets hjemmeside.

I den anledning inviterer Statens Legemiddelverk til høringsmøte. Helse- og omsorgsdepartementet innleder møtet og Legemiddelverket vil presentere høringsforslaget.


Når:
14. august 2019 kl.12:00 til kl.15:00

Hvor: Statens legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo

Påmelding gjøres via e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no innen fredag 9. august.

Trykk her for program

12:00 – 12:30     Ankomst, registrering og kaffe
12:30 – 13:00     Velkommen og innledning fra Helse - og omsorgsdepartementet
13:00 – 13:40     Presentasjon av høringsforslag
13:40 – 14:00     Pause og kaffe
14:00 – 14:30     Fortsetter presentasjon av høringsforslag
14:30 – 15:00     Diskusjon og spørsmål
15:00                    Avslutning og veien videre​Fant du det du lette etter?