​Det ene legemidlet som skal vurderes i FINOSE-samarbeidet er Tecentriq i kombinasjon med Avastin och cellegiftbehandling til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom Statens legemiddelverk, FIMEA og Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Ett land gjør den kliniske utredningen det andre landet gjør den helseøkonomiske vurderingen og det siste landet er kvalitetssikrer. Dette skal bidra til raskere metodevurderinger, mer enhetlig praksis i de tre landene og mindre arbeid for firmaene som sender inn dokumentasjon.

FINOSE skal være et supplement til det europeiske HTA-samarbeidet EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment), som ikke vurderer helseøkonomi.

 

​Fant du det du lette etter?