​​​​​​Halvparten av all reseptfri paracetamol selges i dagligvare. Likevel har ikke den reseptfrie bruken økt de siste årene. Det er en ønsket utvikling at paracetamol brukes framfor andre smertestillende, som for eksempel NSAIDs (for eksempel Ibuprofen, naproksen og diklofenak). Vi har derfor sett en økning i salget av reseptbelagt paracetamol.


Det er ikke vist at salg av paracetamol i butikk fører til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall. Med dagens kunnskap er det derfor ikke grunnlag for å gjennomføre ytterligere restriksjoner på salget i Norge. 

Dette er konklusjonen i en kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening med forfattere fra Legemiddelverket, Oslo universitetssykehus og Giftinformasjonen. 

Se også:

​Fant du det du lette etter?