​Mangelen gjelder Fragmin 5000 IU 25 x 0,2 ml og Fragmin 7500 IU 10 x 0,3 ml. Andre styrker og pakningsstørrelser er fremdeles tilgjengelige. Pfizer forventer å kunne dekke opp for mangelperioden med disse alternativene.

Fragmin er et såkalt lavmolekylært heparin, som hemmer blodets koagulasjon (levring) og evne til å danne blodpropper. Fragmin brukes til å forebygge koagulasjon (blodlevring).

Råd til leger

  • Det er forventet mangel på ovennevnte pakningsstørrelser av Fragmin i desember. Alternative pakningsstørrelser er tilgjengelige.

Råd til apotek

  • I perioden mangelen pågår er et alternativ å benytte en mindre pakning av Fragmin 5000 IU (10 x 0,2 ml) for pasienter som står på denne styrken.
  • For pasienter som står på Fragmin 7500 IU vil alternativet være å benytte Fragmin 5000 IU + Fragmin 2500 IU. Vær nøye med å informere pasienten om denne endringen.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

​Fant du det du lette etter?