Det er fare for at det kan bli helt tomt for disse pakningsstørrelsene i januar dersom bruken av Fragmin ikke blir redusert. Legemiddelverket oppfordrer leger til å vurdere om annen behandling enn Fragmin er mulig for hver enkelt pasient.

Følgende pakningsstørrelser er rammet:

 • Fragmin 5000 IU 25 x 0,2 ml
 • Fragmin 7500 IU 10 x 0,3 ml
 • Fragmin 5000 IU 10 x 0,2 ml
 • Fragmin 2500 IU 25 x 0,2 ml og 2500 IU 10 x 0,2 ml

Det er foreløpig ikke meldt om mangel på Fragmin 10000, 12500, 15000 og 18000 IE.

Hvilke pasienter bruker Fragmin?

Fragmin brukes av mange pasientgrupper for å forebygge blodpropp. Blant annet etter operasjoner, ved dialyse, av gravide med risiko for blodpropp i svangerskapet, pasienter med mekaniske hjerteklaffer som skal opereres og pasienter som er sengeliggende på grunn av akutt alvorlig sykdom. 

Utenlandske pakninger

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Fragmin injeksjonsvæske i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Fragmin injeksjonsvæske, oppløsning (ferdigfylte sprøyter) 7500 IU 10 x 0,3 ml, 5000 IU 25 x 0,2 ml, 5000 IU 10x 0,2 ml, 2500 IU 25 x 0,2 ml eller 2500 IU 10 x 0,2 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med Fragmin injeksjonsvæske, oppløsning (ferdigfylte sprøyter) kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Fragmin. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

ICPC: -20, -51, -90, B83, K74, K75, K93, K94, U28
ICD:  -20, -90, D68.8, D68.9, I20.0, I21, I22, I26, I80, I82, Z94, Z99.2
TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 20.12.2018
Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2019.

Råd til leger/sykehus

 • Inntil mangelsituasjonen er løst bør Fragmin bare brukes i tilfeller der det ikke finnes et annet fullgodt alternativ - se tabell nedenfor.
 • Bruk av andre legemidler enn det som er angitt i sykehusets rutiner gir økt risiko for feilbruk. Det er svært viktig at legen setter seg nøye inn i preparatomtalen for den alternative behandlingen. Eventuelt bør hematolog/indremedisiner rådspørres.
 • Gravide må ikke bruke perorale antikoagulasjonsmidler, og det er svært viktig at de forsetter med dalteparin eller enoksaparin.
 • Pasienter som bruker Fragmin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Alternativer til Fragmin:

Virkestoff​​Produktnavn​Administrasjonsform
​Enoksaparin ​Klexane​Injeksjon
​Fondaparinuks ​Arixtra​Injeksjon
​Heparin ​Heparin ​Injeksjon
​Warfarin ​Marevan, Warfarin Orion​Peroralt
​Dabigatran ​Pradaxa​Peroralt
​Apixaban ​Eliquis​Peroralt
​Riovaroksaban ​Xarelto​Peroralt
​Edoksaban ​Lixiana​Peroralt

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis til pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Vær nøye med å påse at legemiddelform, styrke og dosering stemmer overens med legemiddelet pasienten har fått resept på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Fragmin.
 • Vi oppfordrer til at det kun leveres ut for 14 dagers forbruk av gangen slik at alle pasienter får nødvendig behandling.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Fragmin og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Fragmin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Fragmin
  eller utenlandsk alterantiv ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Fragmin kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Fragmin.
 • Eventuelt kan det være nødvendig at du får en annen medisin dersom Fragmin ikke kan skaffes.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
   

Oppdatert: 14.02.2019

Publisert: 21.11.2018

​Fant du det du lette etter?