​​H-reseptordningen utvides med følgende legemiddelgrupper:

  • Veksthormoner
  • Blodkoagulasjonsfaktorer (bløderpreparater)
  • Immunstimulerende legemidler
  • Anemilegemidler
  • Nye legemidler til behandling av hepatitt C

Liste over hvilke legemidler innen de aktuelle legemiddelgruppene som overføres.

Fra før omfatter ordningen visse legemdiler til behandling av revmatiske lidelser, multippel sklerose og kreft.

H-reseptlegemidlene er kostbare og skrives i hovedsak ut av leger i spesialisthelsetjenesten. Ordningen gjør det mulig å få rabatt gjennom anbud, noe som ikke har vært mulig for legemdiler på blå resept.

Overgangsordning

Det vil være en overgangsordning som sikrer at pasienter som allerede har startet behandling kan benytte blåresepter skrevet ut før 1. januar 2016 så lenge de er gyldige. Blåresepten vil da fungere som en H-resept og apotekene vil ikke kreve egenandel av pasienten.

Ved behov for ny resept vil det bare være sykehusleger og enkelte private avtalespesialister som kan skrive ut H-reseptlegemidler på sykehusenes regning. Pasientene vil fortsatt kunne hente ut legemidlet på valgfritt apotek, uten egenandel.

Mer informasjon om H-reseptordningen finner du på nettsidene til Helsedirektoratet.

​Fant du det du lette etter?