Utgifter til frakt av legemidler mot allmenfarlige, smittsomme sykdommer, immunsvikt, cystisk fibrose og faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom skal fortsatt dekkes med 100 prosent.

Ved sluttoppgjøret for 50 prosent-ordningen og videreføring av 100 prosent-ordningen, vil de vanlige fristene for å sende inn refusjonskrav og revisorattest gjelde. Se retningslinjene.

Stortinget vil behandle forslaget den 9. desember.

Lenketil Prop. 1 S (se kap. 751 post 71)


 

 ​Fant du det du lette etter?