Franske legemiddelmyndigheter (ANSM) ber helsepersonell vise forsiktighet ved valg av type brystimplantat. De minner også om legens plikt til å informere pasienten om all risiko forbundet med slike implantater, før inngrepet finner sted.

Legemiddelverket har ikke fått meldt noen tilfeller av kreft knyttet til brystimplantater hos pasienter i Norge.

For tidlig å konkludere

Legemiddelverkets vurdering er at det foreløpig er for tidlig å gå ut med noen nasjonal anbefaling. Behov for tiltak vurderes fortløpende i samarbeid med øvrige nasjonale helsemyndigheter.

Helsepersonell må melde inn uønskede hendelser

En forutsetning for å få kjennskap til uønskede hendelser knyttet til medisinsk utstyr er at Legemiddelverket som tilsynsmyndighet får melding om hendelser fra helsepersonell.

Legemiddelverket minner derfor om helsevirksomheters meldeplikt ved bruk av medisinsk utstyr, og oppfordrer helsepersonell til å sende oss melding om hendelser og bivirkninger når medisinsk utstyr (som for eksempel brystimplantater) er involvert.

Vi oppfordrer personer med brystimplantater som har spørsmål og er urolige om å ta kontakt med legen sin. ​

​Fant du det du lette etter?