​​På det norske markedet finnes nesepreparatene Minirin nesespray og nesedråper og Desmopressin nesespray. 

Behandling med desmopressin fører til redusert urinproduksjon og dermed mindre risiko for sengevæting. Høyt væskeinntak kombinert med liten urinproduksjon kan føre til at pasienten utvikler vannintoksikasjon, noe som er forbundet med lav konsentrasjon av natrium (hyponatremi). For å redusere risikoen for denne bivirkningen har det vært anbefalt å redusere eller unngå væskeinntak før sengetid og gjennom natten.

Hyponatremi er en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning som lenge har vært kjent ved bruk av desmopressin. Symptomene vil være hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper.

Rapporter om hyponatremi tyder på at problemet er større etter bruk av nesespray eller nesedråper enn ved bruk av tabletter. Studier har vist at nesepreparater har større biotilgjengelighet enn tabletter. Dette gir høyere konsentrasjon i blodet og derved større risiko for bivirkninger.

Råd til pasienter

  • Kontakt lege for overgang til smeltetabletter eller alternativ behandling
  • Kontakt lege straks hvis du/barnet ditt har symptomer på for lav natriumkonsentrasjon i blodet
  • Inntil overgang til smeltetabletter er mulig, følg de anbefalinger om bruk som står beskrevet i pakningsvedlegget

Råd til helsepersonell

  • Pasienter som behandles med nasale formuleringer skal overføres til perorale formuleringer så snart som mulig, eventuelt vurderes for alternativ behandling.

I samarbeid med de andre medlemslandene i EU har man revurdert nytte i forhold til risiko ved de nasale formuleringene sammenlignet med tablettene og anbefaler følgende endringer for nasale formuleringer av desmopressin.

Tiltak for å redusere risikoen for hyponatremi

  • Følgende indikasjon fjernes for nasale formuleringer: Primær nattlig enurese fra og med 5 års alder hos pasienter med normal evne til å konsentrere urin og hvor bruk av enuresealarm ikke finnes hensiktsmessig.
  • Følgende advarsel/forsiktighetsregel legges til: Erfaringer fra klinisk bruk indikerer at det er høy risiko for alvorlig hyponatremi ved behandling med nasale formuleringer hos pasienter med hypofysær diabetes insipidus.
  • Produsentene av de aktuelle preparatene er kontaktet for å søke om nødvendige endringer i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
  • Produsentene vil sende ut brev til relevante grupper helsepersonell med informasjon om endringene og årsaken til disse.
​Fant du det du lette etter?