​Samarbeidet innebærer å gjennomføre felles metodevurderinger i samarbeid med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige og det finske legemiddelverket FIMEA.

Felles vurdering - nasjonal beslutning

Firmaer oppfordres til å kontakte Statens legemiddelverk for å diskutere mulig deltakelse i dette samarbeidet dersom de har et  nytt, men ennå ikke godkjent, legemiddel. Firmaer som velger å delta sender inn dokumentasjon for metodevurdering til FIMEA, TLV og Legemiddelverket samtidig som de underskriver en avtale som tillater at myndighetene deler informasjon seg imellom. Bortsett fra dette vil nasjonale prosedyrer bli fulgt. Basert på en felles vurdering vil hvert land fatte nasjonale beslutninger i tråd med sitt nasjonale regelverk.

Aktuelt for sykehuslegemidler

Vi ser primært etter produkter til bruk i sykehus, siden FIMEA ikke behandler søknader om refusjon for legemidler gitt utenfor sykehus. Er en vurdering av relativ effekt er blitt gjennomført på europeisk nivå innenfor EUNetHTA (European network for Health Technology Assessment)? Da kan vi bruke denne som grunnlag for  vår helseøkonomiske vurdering.

Dette samarbeidet er en pilot. Legemiddelverket kommer med mer detaljert informasjon når samarbeidsmodellen og arbeidsprosessen har funnet sin form.

​Les mer om samarbeidet og pressekonferanse som holdes 27. mars 2018

​Fant du det du lette etter?