​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I henhold til narkotikaforskriften § 18 kan imidlertid Legemiddelverket sette ned eller frafalle kravet om gebyr.  ​Legemiddelverket har utarbeidet en veileder for å skissere i hvilke tilfeller det vil være aktuelt å redusere gebyrets størrelse eller å gi et unntak fra gebyrkravet.

Legemiddelverket ønsker å presisere at et unntak fra gebyrkravet ikke er et unntak fra sertifikatkravet. Med unntak av blandingene som er beskrevet i narkotikaforskriften § 10, krever alle innførsler og utførsler med narkotiske og psykotrope stoffer sertifikat.

 

Les mer på våre nettsider om Veileder for sertifikatgebyr for virksomheter og Informasjon om sertifikatgebyr 
​Fant du det du lette etter?