​Fentanylanaloger er stoffer som antas å være svært potente og ha stort misbrukspotensiale. Stoffene selges i hovedsak på internett, og de utgjør en alvorlig helserisiko.

Ettersom de fleste av disse stoffene ikke blir brukt medisinsk, foreligger det i de fleste tilfeller heller ingen kjent dosering. Kombinert med at stoffene antas å være svært potente selv ved lave doser, vil dette øke faren for overdoser.

Det har vært en økning i fentanylstoffer på det europeiske narkotikamarkedet, og en rekke dødsfall er knyttet til bruk av stoffene – deriblant i Norge. 

Stoffer som omfattes av denne gruppeoppføringen vil fra 9. november omfattes av narkotikaregelverket

​Fant du det du lette etter?