Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen), og sender forslag om endring i listen på høring. Arbeid knyttet til covid-19 har medført betydelig økt arbeidsmengde for Legemiddelverket i 2021, og gjennomgangen av LUA-listen vil som følge av dette bli nedprioritert.

Dette betyr at innsendte forslag om endringer i LUA-listen ikke vil bli vurdert før 2022, og at det ikke vil bli gjort noen endringer i LUA-listen i 2021. 

Legemiddelverket vil fra 2022 gjenoppta den årlige gjennomgangen av LUA-listen i henhold til den vanlige årsplanen for gjennomgang av listen 
​Fant du det du lette etter?