Søknader som gjelder humane legemidler:

Konvolutten merkes med «godkjenningsfritak human» og sendes til:
Statens legemiddelverk, (godkjenningsfritak human)
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

Søknader som gjelder veterinære legemidler:

Konvolutten merkes med «godkjenningsfritak veterinær» og sendes til:
Statens legemiddelverk, (godkjenningsfritak veterinær)
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

​Fant du det du lette etter?