Vaksinen (BNT162b2) er utviklet av BioNTech i samarbeid med Pfizer. Det er den andre covid-19-vaksinen som europeiske legemiddelmyndigheter vurderer. Den første vaksinen var en vaksine utviklet av AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford. Før en vaksine kan godkjennes må det samles tilstrekkelige data til å vurdere sikkerhet og effekt. 

Vanligvis kreves det at et legemiddelfirma har alle data klare før man starter godkjenningsprosessen. Løpende vurdering av data brukes i tilfeller med en alvorlig trussel mot folkehelsen, for eksempel en pandemi, og der det er behov for rask tilgang til effektive og sikre legemidler eller vaksiner. 

Foreløpige resultater 

Avgjørelsen om å starte utredningen av vaksinen (BNT162b2) bygger på resultater fra dyrestudier og de første studiene på mennesker.  Disse studiene tyder på at vaksinen gir dannelse av antistoffer og stimulerer T-celler som er viktige når kroppen skal bekjempe viruset.  Studier som omfatter flere tusen pasienter er i gang. Data fra disse studiene vil komme i løpet av de kommende uker og måneder. 

Først når europeiske legemiddelmyndigheter konkluderer med at vaksinen har et positivt nytte-risikoforhold, blir vaksinen godkjent og kan tas i bruk. Dersom vaksinen blir godkjent, vil godkjenningen gjelde for hele Europa. Helsemyndighetene i hvert enkelt land kan avgjøre om vaksinene skal tas i bruk og hvem som eventuelt skal vaksineres.

Tidligere i år ble en slik løpende vurdering av data brukt ved godkjenningen av Veklury (remdesivir) – det første legemidlet som fikk en betinget godkjennelse mot covid-19

Hvordan vaksinen virker 

Vaksinen virker ved å styrke kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2. Spike-proteiner på overflaten av SARS-CoV-2 gjør at dette viruset kan trenge inn i kroppens celler og forårsake sykdom. 
Vaksinen inneholder mRNA som koder for spike-proteinet. mRNA i vaksinen er pakket inn i små fettpartikler som forhindrer at det blir nedbrutt. 

Når en person får vaksinen, vil cellene i kroppen ta opp fettpartiklene, lese mRNA-koden og danne spike-proteinet. Spike-proteinet skilles ut av cellene og da vil immunforsvaret oppfatte spike-proteinet som fremmed. Dette fremkaller en immunrespons - antistoffer og T-celler. Hvis den vaksinerte personen senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2, vil immunsystemet gjenkjenne spike-proteinet og angripe viruset hurtigere og mer effektivt.  Antistoffer og T-celler arbeider sammen for å drepe viruset, hindre at det kommer inn i kroppens celler samt ødelegge celler infisert med SARS-CoV-2. Samlet kan dette bidra til å beskytte mot covid-19.


​Fant du det du lette etter?