Ranitidin er en såkalt H2-blokker som brukes mot magesår og sure oppstøt. Det selges både på resept og reseptfritt. I 2018 var det 47 000 pasienter som fikk ranitidin på resept. I Norge brukes to legemidler med ranitidin: Ranitidin «Ratiopharm» og Zantac «GlaxoSmithKline». Begge leverandører har stanset salget og tilbakekaller legemidlene fra grossister og apotek. 

Det finnes alternative legemidler på markedet.

Råd til pasienter og helsepersonell

Det er ingen akutt pasientrisiko med fortsatt bruk av ranitidin-holdige legemidler. WHO har klassifisert NDMA som et stoff som kan være kreftfremkallende. Vi utsettes daglig for stoffet i små mengder uten at dette er helseskadelig, for eksempel når vi spiser røkte matvarer.

Det er viktig at den som tar medisin med ranitidin ikke avbryter behandlingen uten kontakt med lege. Hvis behandlingen avbrytes raskt, kan symptomene komme igjen, og den underliggende sykdommen kan forverres.

Legemidler med ranitidin vil ikke være i salg fremover til situasjonen er avklart eller korrigert. Derfor vil det bli mangel på ranitidin-holdige legemidler.

Europeisk samarbeid i utredningen

Det europeiske legemiddelkontoret EMA og nasjonale legemiddelmyndigheter arbeider nå for å undersøke omfanget av NDMA. Salgsstopp av legemidlene er et forebyggende tiltak som en del av denne undersøkelsen. EMA har utarbeidet ytterligere informasjon om saken, samt informasjon til innehavere av markedsføringstillatelser om tiltak for å undersøke sine legemidler.

Det er foreløpig ikke endelig klarlagt om forekomsten av NDMA skyldes forurensning av virkestoffet, tablettproduksjon eller eventuelt andre forhold.

Les mer på EMAS nettsider:

​Fant du det du lette etter?