​Hovudmålgruppa er veterinærstudentar, men også ferdig utdanna veterinærar kan ha nytte av å oppdatere seg på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonellova og utfører arbeidet sitt på ein fagleg forsvarleg måte.

For å få midlertidig lisens etter «Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste» må søkaren ha fullført kurset og bestått testen.

Vi har ein god situasjon med lite antibiotikaresistens i Noreg. For at dette skal vare er det viktig at veterinærar fortsatt har god motivasjon og oppdatert kunnskap om riktig antibiotikabruk. Nettkurset er eit bidrag til dette.   

Du kan lese meir om kursinnhaldet og påmelding på NMBUs hjemmesider.

​Fant du det du lette etter?