​​Godkjenningen gjelder behandling av voksne med BMI≥30 eller med BMI≥27 og andre risikofaktorer. Legemidlene skal alltid brukes i tillegg til diett og fysisk aktivitet.

Mysimba

Mysimba inneholder naltrekson og bupropion. Naltrekson er en opioid reseptor antagonist som fra før er godkjent som støttebehandling ved alkoholavhengighet (Naltrexone POA Pharma). Bupropion er en noradrenalin- og dopamin reopptakshemmer som fra før er godkjent for røykeavvenning (Zyban) og ved depresjon (Wellbutrin). Vektnedgangen skyldes trolig at virkestoffene påvirker områder i hjernen som regulerer appetitt og belønningssystemer.

Saxenda

Saxenda inneholder liraglutid og er en GLP-1 reseptor agonist. Liraglutid er fra før godkjent for behandling av diabetes type 2 (Victoza). Vektnedgangen skyldes trolig at liraglutid gir økt metthetsfølelse og redusert sultfølelse.

Bivirkninger

Både bupropion og liraglutid har en rekke kjente og alvorlige bivirkninger. Den begrensede effekten på vekt (i forhold til diett og fysisk aktivitet alene) må alltid veies mot risikoen for kjente og nye bivirkninger. Blant annet er langtidseffekten av liraglutid på hjerte- og karsykdommer ikke avklart.
 
Legemiddelverket vil publisere legemiddelanmeldelser når legemidlene markedsføres i Norge.
 
​Fant du det du lette etter?