Haloperidol (Haldol) er et antipsykotisk legemiddel som har vært markedsført i Norge i lang tid. Det har en rekke godkjente indikasjoner og finnes som tabletter 1 mg, injeksjons­væske 5 mg/ml og depot injeksjonsvæske 100 mg/ml.

De europeiske legemiddelmyndighetene har oppdatert preparatomtalen (SPC) for haloperidol. Den har vært forskjellig fra land til land i Europa, og en harmonisering var derfor nødvendig.

Noen viktige endringer i preparatomtalen:

 • Indikasjoner: Bruk til barn og bruk som kvalmestillende er innskrenket.
 • Doseringer: Flere endringer, blant annet er maksimal døgndose redusert.
 • Eldre: Lavere doseringer.
 • Barn: Skal kun brukes når annen ikke-medikamentell behandling ikke har ført fram, ulike aldersgrupper er spesifisert for ulike indikasjoner.
 • Kontraindikasjoner: Demens med Lewy-legemer er lagt til.
 • Graviditet og amming: Bruk hos gravide bør unngås.
 • Bivirkninger: angioødem (ny).

Advarsler og forsiktighetsregler:

  • Det er sett økt dødelighet hos eldre pasienter med demens som behandles med haloperidol, men dette kan ikke med sikkerhet tilskrives legemidlet.
  • Pasienter med bipolar lidelse kan oppleve plutselig depresjon og må følges nøye.

Et Kjære Helsepersonell­brev er sendt til allmennleger, geriatere, neurologer og psykiatere.
Den oppdaterte preparatomtalen finner du på Legemiddelverketes legemiddelsøk.

 

​Fant du det du lette etter?