De nye direktevirkende antivirale legemidlene (DAA) som er vurdert er
  • Sovaldi (sofosbuvir)
  • Olysio (simeprevir)
  • Daklinza (daklatasvir)
  • Harvoni (ledispavir + sofosbuvir)
  • Viekirax/Exviera (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir/dasabuvir)

Legemiddelverket har vurdert kostnadseffektiviteten av nye DAA sammenlignet med tradisjonell behandling, og sammenlignet med hverandre. Tradisjonell behandling har vært pegylert interferon og ribavirin, med eller uten tillegg av en proteasehemmer.

Prisen per behandling med nye DAA er høy – i størrelsesorden 500 000 kroner. Pasienter som behandles med de nye DAA har større sannsynlighet for å bli kvitt hepatitt C-viruset, og vil dermed i mindre grad få avansert leversykdom, leverkreft og levertransplantasjon. Dette er helsetilstander som innebærer høyere kostnader, høyere dødelighet og lavere livskvalitet.

Legemiddelverket har i sine vurderinger kommet fram til at følgende behandlinger er de mest kostnadseffektive:

  • Genotype 1: Harvoni og Viekirax/Exviera
  • Genotype 2: Pegylert interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose. Sovaldi og ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for interferon.
  • Genotype 3: Pegylert interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose: Sovaldi, pegylert interferon og ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose. Interferonfrie alternativer til pasienter som er uegnet for interferon.

Resultatene er basert på maksimalpris for legemidlene. Eventuelle prisrabatter og nye studiedata kan påvirke resultatene.

Les den helseøkonomiske vurderingen av de nye hepatitt C-legemidlene (27.03.2015)

Les oppdatert re​fusjonsrapport for genotype 3 (22.12.2015)

​Fant du det du lette etter?