Ordningen som gir helsesøstre og jordmødre rett til å skrive ut enkelte hormonelle prevensjonsmidler ble innført i 2002. Senere er ordningen gradvis blitt utvidet. Forskrivningsretten var tidligere begrenset til kvinner i alderen 16-19 år og var knyttet til arbeid på skoler og helsestasjoner.

Leger vil fortsatt ha ansvaret for prevensjon til kvinner under 16 år. Helsedirektoratet har laget et rundskriv som beskriver hvilken praktisk opplæring helsesøstre og jordmødre bør ha før de setter inn p-staver og spiraler.

​Fant du det du lette etter?