Legemiddelverket mottar for tiden henvendelser fra mange aktører knyttet til forståelsen av det nye regelverket for medisinsk utstyr. Mange henvendelser gjelder forespørsel om vår deltakelse på seminarer og om vi kan bidra med foredrag. For oss er det nyttig og viktig å være ute blant aktørene og fagmiljøene. Da får vi både veiledet om regelverket og får samtidig et innblikk i hvilke problemstillinger aktørene møter. 

Imidlertid står Legemiddelverket og MU-teamet i en krevende situasjon med covid-19 og gjennomføring av et nytt regelverk om medisinsk utstyr om 2 måneder jf. utsendt høring. Vi er derfor nødt til å gjøre prioriteringer. Vi jobber nå aktivt med regelverkstilpasninger. Samtidig arbeider vi med helt nye MU-nettsider om MDR/IVDR. For å nå ut med informasjon til flest mulig  av aktørene/publikum i perioden frem til 26. mai 2021 vil vi prioritere å publisere nettartikler og skreddersydde nyhetsbrev for medisinsk utstyr. Kom gjerne med innspill til temaer og problemstillinger dere ønsker belyst på våre nettsider.

Det er derfor besluttet at vi må takke nei til forespørsel om foredrag og deltakelse på seminarer hos aktørene i perioden frem til 26. mai 2021. 

​Fant du det du lette etter?