​​​​▼Imnovid i kombinasjon med deksametason brukes til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose. Sjeldne tilfeller av hepatitt B-reaktivering hos pasienter som tidligere har vært infisert med viruset, er rapportert etter kombinasjonsbehandling med pomalidomid og deksametason. Noen av disse tilfellene har utviklet seg til akutt leversvikt og påfølgende avbrudd av pomalidomidbehandlingen.

Råd til leger/helsepersonell:

• Hepatitt B-virusstatus bør fastslås før pomalidomidbehandling innledes.

• For pasienter som tester positivt for hepatitt B-virusinfeksjon (HBV-infeksjon), anbefales konsultasjon med lege som har erfaring innen hepatitt B behandling.

• Det bør utvises forsiktighet når pomalidomid brukes i kombinasjon med
deksametason hos pasienter som tidligere har vært infisert med HBV,
herunder pasienter som er anti-HBc-positive, men HBsAg-negative.

• Tidligere infiserte pasienter bør overvåkes nøye under behandlingen
med hensyn til tegn og symptomer på en aktiv HBV-infeksjon.

 Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Preparatomtale og pakningsvedlegg oppdateres og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell» -brev til hematologer, RELIS og sykehusapotekene. ​

​Fant du det du lette etter?