Herceptin (trastuzumab) brukes i behandlingen av visse krefttyper. Det er viktig å følge  retningslinjene for hjerteovervåkning ved trastuzumabterapi for å redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av venstre ventrikkel dysfunksjon og kongestiv hjertesvikt (CHF).

Hovedbudskapene gis i «Kjære helsepersonellbrevet» fra Roche av 22. mars 2017 som er sendt alle landets onkologer, sykehusapotek og Relis.

For ytterligere informasjon vises til sist godkjente preparatomtale (SPC).

​Fant du det du lette etter?