​HES-produkter brukes til å midlertidig øke blodvolumet ved akutt blodtap. HES-produkter finnes på markedet i Norge under produktnavnene ▼Tetraspan, Venofundin, ▼Volulyte og ▼Voluven. I 2013 ble indikasjonen for bruk av disse produktene innskrenket, i tillegg til at det det ble innført nye kontraindikasjoner. Dette ble gjort på bakgrunn av store randomiserte kliniske studier som viste økt risiko for nedsatt nyrefunksjon og død hos pasienter med sepsis eller annen kritisk sykdom, som fikk behandling med slike produkter.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Observasjonsstudier har vist at infusjonsvæsker med HES fortsatt blir gitt til pasienter med kontraindikasjoner, inkludert pasienter med sepsis, nedsatt nyrefunksjon eller kritisk syke pasienter. Slik kontraindisert bruk er forbundet med risiko for alvorlig skade, inkludert økt dødelighet.
  • I tillegg er den innskrenkede indikasjonen ikke fullstendig overholdt.
  • HES vil bli underlagt et program for kontrollert bruk, som vil bli implementert av innehaverne av markedsføringstillatelsene. Kun akkrediterte sykehus/sentre vil få tilgang til disse legemidlene. Akkrediteringen vil kreve at relevant helsepersonell som forskriver eller administrerer legemidlene får obligatorisk opplæring i sikker og effektiv bruk.
  • HES-produkter skal kun brukes til behandling av hypovolemi på grunn av akutt blodtap når krystalloider alene ikke vurderes som tilstrekkelig, og det må ikke gis til pasienter med sepsis, nedsatt nyrefunksjon eller til kritisk syke pasienter.
  • En fullstendig liste over kontraindikasjoner er inkludert i produktinformasjonen.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

 

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til anestesileger, sykehusapotek, akuttmottak, intensivavdelinger, postoperative avdelinger, Norsk anestesiologisk forening, Den norske legeforening, Sykehusinnkjøp (divisjon legemidler), LIS-kontakter, legevakter og ambulansepersonell.

​Fant du det du lette etter?