​​​​​​​​Det er første gang europeiske legemiddelmyndigheter godkjenner et slikt behandlingsprinsipp som et legemiddel.​

Holoclar benytter celler fra en liten biopsi fra et uskadet område på pasientens øye (limbus). Cellene dyrkes på en fibrinmatriks og gir opphav til et transparent hornhinnevev på flere kvadratcentimeter. Ved et kirurgisk inngrep fjernes det vaskulariserte vevet og erstattes med vev fra Holoclarkulturen. Siden det bare trengs en svært liten biopsi, kan kirurgi på pasientens friske øye unngås og behandlingen kan utføres i tilfeller hvor begge øyne er rammet.

Holoclar kan være et alternativ til hornhinnetransplantasjon. I tilfeller med utstrakte skader på øyet har den også vist økt sjanse for vellykket utfall ved etterfølgende hornhinnetransplantasjon. Sjansen for avstøtning reduseres fordi Holoclar lages fra pasientens eget vev.

Så langt er det bare utført retrospektive studier med 100 pasienter. ​Godkjenningen forutsetter at det gjøres en ny studie for å framskaffe grundigere data.

Behandlingen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.​

​Fant du det du lette etter?