Narkotikaforskriften § 18 gir hjemmel for gebyr for arbeidet med narkotikasertifikater. Hjemmelen har til nå ikke vært benyttet. I høringen foreslås størrelse på gebyret.
Narkotikaforskriften § 19 inneholder krav om legeerklæring ved medbringing av narkotiske legemidler til Norge. I høringen foreslås mer detaljerte krav til legeerklæringen.

Høringsdokumenter:

Høringsnotat - mal for legeattest (omtalt i høringsnotatet)

Relevante regelverk:


Høringsfrist: 20. mai 2020

​Fant du det du lette etter?