​Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og tilhørende forskrifter. Forslaget skal ivareta behovet for oppdatering av regelverket slik at det er tilpasset den til dels omfattende utviklingen som har skjedd på området. Høringen inneholder også et forslag om at myndighetene skal kunne fastsette grossistavanse på legemidler som finansieres av helseforetakene.

Mer informasjon om høringen finnes på regjeringens nettsider.
​Fant du det du lette etter?