​​​​​​​Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr er gjennomført i legemiddelloven. Rettsakter som senere gjør endringer i denne forordningen, kan gjennomføres i lov eller i forskrift med hjemmel i lov, alt ettersom hvilken karakter og innhold rettsakten har. 

Legemiddelverket mener det er behov for en derogasjonsbestemmelse i legemiddelloven som gir departementet hjemmel til å gjennomføre endringer av forordning 2019/6 om legemidler til dyr i forskrift. Derogasjonsbestemmelsen foreslås regulert i legemiddelloven § 2 d første ledd bokstav i. 

Forordning (EU) 2023/183 vedrørende krav om god laboratoriepraksis for prekliniske studier av legemidler til dyr foreslås tatt inn i forskrift om legemidler til dyr § 1-13.

Høringsfrist: 5. juli 2023

Høringsinnspill merkes med referansenummer 23/01551 og sendes til post@legemiddelverket.no. 

Alle høringsinnspill er offentlige etter offentleglova og kan bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Vennligst ikke send taushetsbelagt informasjon.​​

​Fant du det du lette etter?