​Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått å gjøre følgende endring i listen:

  • Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol 0,6mg/1,2 mg tas inn i ordningen. Dette legemidlet brukes til lindring av sår hals hos voksne og barn over 6 år og selges under handelsnavnet Solvivo.

Legemiddelverket har også mottatt forslag om å ta inn nafazolin øyedråper og acetylsalisylsyre (500 mg) i LUA-ordningen. Etter å ha gjennomgått disse forslagene har Legemiddelverket konkludert med at de ikke oppfyller kravene til å bli tatt opp i LUA-ordningen.

Legemiddelverkets begrunnelse for forslaget om endring i LUA-listen er nærmere beskrevet i høringsbrevet.

Legemiddelverket ber om at kommentarer til den foreslåtte endringen sendes til post@legemiddelverket innen fredag 28.september. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelsene vil bli publisert på Legemiddelverkets nettsider.

Informasjon om forslagsstillere og begrunnelser

Legemidlene som blir vurdert for opptak på LUA-listen er basert på innspill fra aktørene i LUA-ordningen. Hvilke aktører som har sendt inn forslag og begrunnelsen som er sendt inn finnes i tabellen under. Legemiddelverkets vurdering kan leses i høringsbrevet.

ForslagForslagsstillerBegrunnelse
Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylakohol 0,6 mg/1,2 mg Karo Pharma ASVedlagt dokument
Nafazolin øyedråperEvolan Pharma ABVedlagt dokument
AcetylsalisylsyreUnntatt offentlighetIngen begrunnelse sendt inn

 

 

 

 

 

 

​Fant du det du lette etter?