​Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått å gjøre følgende endring i listen:

  • Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen.
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem tas inn i LUA-ordningen.
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen.

I tillegg foreslår Legemiddelverket å endre minimumsutvalget for smertestillende legemidler:

  • Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget.
  • Det legges til fotnoter med alternative styrker/legemiddelformuleringer av paracetamol ved langvarig legemiddelmangel hos grossist.

I tillegg til de endringene i LUA-listen som nå er foreslått i høringen mottok Legemiddelverket også forslag om å ta inn reseptfrie pakker av paracetamol,koffein tabletter i LUA-ordningen og krem med aciklovir og hydrokortison. Legemiddelverket mener at disse legemidlene ikke er egnet for salg utenom apotek.

Legemiddelverkets begrunnelse for forslaget om endringer i LUA-listen er nærmere beskrevet i høringsbrevet.

Liste over forslagene Legemiddelverket har mottatt finnes i tabellen under. Der hvor det er sendt inn en begrunnelse er denne også lagt ved som lenke:

Legemiddel

Forslagsstiller

Begrunnelse

Ekonazol kombinasjonspakke krem + vagitorie (depot)

Karo Pharma

Lenke

Paracetamol, koffein tabletter

Karo Pharma

Lenke 

Aciklovir, hydrokortison

GSK Consumer Healthcare

Ingen begrunnelse gitt

Flutikason nesespray

GSK Consumer Healthcare

Ingen begrunnelse gitt

Legemiddelverket ber om at kommentarer til de foreslåtte endringene sendes til post@legemiddelverket innen fredag 2. oktober. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelsene vil bli publisert på Legemiddelverkets nettsider.

​Fant du det du lette etter?