Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått følgende tillegg i listen:

  • Aktivt kull 150 mg/ml mikstur 100 ml
  • Acetylcystein 200 mg brusetabletter, inntil 25 brusetabletter

Forslagene til endringer i LUA-listen er Legemiddelverkets foreløpige vurdering og kan bli endret dersom det fremkommer nye opplysninger eller argumenter i løpet av høringsprosessen. Legemiddelverket oppfordrer aktørene til å sende kommentarer til de foreslåtte endringene til Legemiddelverket innen 15. september 2017. Innspillene vil bli publisert på Legemiddelverkets hjemmeside. Endringer som vedtas vil tre i kraft fra 1. februar 2018.

Se høringsbrevet  for flere detaljer. 

Oversikt over forslag til endringer i LUA-listen

Listen under viser hvilke forslag til endringer i listen som er sendt til Legemiddelverket, hvem som er forslagsstillere, en forkortet begrunnelse for forslaget og Legemiddelverkets vurdering: 

Preparat ForslagstillerSøker om

Begrunnelse

(kortform)

Legemiddelverkets forslag
Kull Abigio
100 ml mikstur
Abigo Medical ABLUAAkutt behov kan oppståAksept
Bronkyl
25 brusetabl
Weifa ASLUAEnkel diagnostikk, lang tid på markedetAksept
Solvivo
24 sugetablett
Weifa ASLUAEnkel diagnostikkAvslås, kort tid på markedet – behov for mer erfaring
Ibux 50 g gelWeifa AS

Plassering i selvvalg

 

Kunnskap i befolkningen, bedre vare-eksponeringAvslås, ønsker å holde preparatgruppen samlet, og utenfor selvvalg.
Pyrisept oppløsning og salveWeifa ASFra selvvalg til vanlig hylle sammen med ikke-legemidlerEnklere tilgang, bedre eksponering Preparatene er klassifisert som legemidler, det er ikke hjemmel for å plassere disse sammen med annen type varer
Weifa C- vitamin med appelsinsmak
25 brusetabl
Weifa ASFra selvvalg til vanlig hylle sammen med ikke-legemidlerTillatt i andre landPreparatet er klassifisert som legemiddel, det er ikke hjemmel for å plassere disse sammen med annen type varer
​Fant du det du lette etter?