Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått følgende tillegg i listen:
  • Diklofenak gel 11,6 mg og 23,2 mg
Forslagene til endringer i LUA-listen er Legemiddelverkets foreløpige vurdering og kan bli endret dersom det fremkommer nye opplysninger, eller vektige argumenter fremsettes i løpet av høringsprosessen. Legemiddelverket oppfordrer aktørene til å sende kommentarer til de foreslåtte endringene. Vi ber om at kommentarer til de foreslåtte endringene sendes Legemiddelverket innen 15. september 2016. Kommentarene vil bli publisert på Legemiddelverkets hjemmeside.

For flere detaljer om forslaget, se høringsbrevet fra Legemiddelverket.

Fullstendig oversikt over forslag til endringer i LUA-listen
Som i fjor blir det også i år offentligjort informasjon om hvilke forslag til endringer i listen som er sendt til Legemiddelverket, hvem som er forslagsstillere, og begrunnelsen for forslaget. Denne oversikten inneholder også oversikt over hvilke forslag til endringer i LUA-listen som Legemiddelverket ikke har tatt med i vårt forslag til oppdatert LUA-liste:
ForslagForslagsstillerBegrunnelseLegemiddelverkets vurdering
Zyx sugetabletterMedaIngen ytterligere begrunnelseDet er begrenset erfaring med preparatgruppen i Norge, foreslås ikke inntatt.
Paracetduo brusetabletter Weifa A/SBegrunnet innspillEt kombinasjonspreparat med innhold av både paracetamol og koffein. LUA-ordningen er ment å være enkel, dette prinsippet fravikes ved å innføre kombinasjonspreparater, foreslås ikke inntatt.
Clarvivo 20 mg sugetabletterWeifa A/SBegrunnet innspillDet er begrenset erfaring med preparatgruppen i Norge, foreslås ikke inntatt.
Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablettWeifa A/SBegrunnet innspillDet er begrenset erfaring med preparatgruppen i Norge, foreslås ikke inntatt.
Proxan 250 mg tabletterWeifa A/SBegrunnet innspillNaproksen har en avgrenset  OTC-indikasjon i forhold til reseptpliktige pakningsstørrelser. Naproksen avviker fra kravet om tilsvarende indikasjon for ulike pakningsstørrelser.

Et NSAID som anses å ha flere bivirkninger enn ibuprofen ved korttidsbruk, foreslås ikke inntatt. 
Benzydamin Orifarm munnspray, sugetablett OrifarmAvkrysning i søknadsskjemaDet er begrenset erfaring med preparatgruppen i Norge, foreslås ikke inntatt.
Diklofenak gel 11,6 mg og 23,2GlaxoSmithKline A/SBegrunnet innspill

Faren for systemiske bivirkninger anses å være minimale.

Dersom pasienter velger gel i stedet for ibuprofen tabletter kan det være gunstig med tanke på potensielle interaksjoner og påvirkning av nyrefunksjon.

Preparatene og bruksområdene anses som godt kjent gjennom reseptfri bruk i apotek. Foreslås inntatt.