​Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner på høring. Forskriften skal erstatte gjeldende forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften). Den nye forskriften vil i større grad være tilpasset en digitalisert hverdag, og bidra til at regelverket blir mer oversiktlig. Dermed vil være lettere for rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. Det foreslås blant annet å utvide rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre.

Mer informasjon om høringen finnes på regjeringens nettsider.
​Fant du det du lette etter?