​​​​​​​​Forordningen er en endring av forordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til krav til merking av utprøvingspreparater og hjelpelegemidler (auxillery medicinal products) uten markedsføringstillatelse.

Høringssvar merkes med referanse 23/01665 og sendes til post@legemiddelverket.no. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 3. mars 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringsdokumenter​

Lenke til rettsakten
(dansk versjon) Forordning (EU) 2022/2239

Relevant regelverk
​Fant du det du lette etter?