Informasjon i digitale formater er lette å gjenbruke og kan enkelt kobles opp mot annen relevant informasjon.

For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig har Legemiddelverket i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter laget nye prinsipper for elektronisk legemiddelinformasjon. Målet er at informasjon om legemidler i Europa skal bli tilgjengelig i strukturerte digitale formater på alle språk.

Digital legemiddelinformasjon skal:

  • bidra til at informasjon om alle legemidler i EU er tilgjengelig på alle språk
  • bidra til at (kontinuerlig) oppdatert informasjon er tilgjengelig
  • bidra til at relevant legemiddelinformasjon kan deles med andre elektroniske kilder og oppslagsverk

Et viktig prinsipp er at den digitale informasjonen ikke skal erstatte pakningsvedlegget i papir som pasienten finner i legemiddelpakningen.

Gi din tilbakemelding til EMA (European Medicines Agency)

De europeiske legemiddelmyndighetene ønsker nå tilbakemelding på foreslåtte prinsipper i en offentlig høring. Høringsfrist er 31. juli 2019.

Legemiddelverket oppfordrer pasientorganisasjoner, helsepersonell, forskere, legemiddelindustri, borgere og alle andre interesserte om å sende inn kommentarer.

Gå til skjema for høringsuttalelse.

Høringen er på engelsk.

Neste steg

Når prinsippene er vedtatt, skal europeiske legemiddelmyndigheter jobbe videre med en strategi for å bli enige om hvilke elementer i legemiddelinformasjonen som skal struktureres og standardiseres, og hva dette betyr for den regulatoriske godkjenningsprosessen for produktinformasjon i Europa og Norge.

​Fant du det du lette etter?