​Legemiddelverket sender i dag ut høring på forslag til endring i legemiddelforskriften §12-14, §12-15, §12-16 og blåreseptforskriften §8. Forslaget innebærer å inkludere biologiske legemidler i trinnprissystemet, samt fastsetting av konkrete kuttsatser ved trinnpris.  

Høringsdokumenter:

Relevante regelverk:

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) 

Forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Høringsfrist: 3. juni 2021

​Fant du det du lette etter?