​Pregabalin er virkestoffet i Lyrica som er godkjent til behandling av nevropatisk smerte, epilepsi og generalisert angstlidelse.

Potensialet for misbruk og avhengighet ble vurdert som lavt da Lyrica fikk markedsføringstillatelse i 2004. Siden den gang er misbruk og avhengighet beskrevet i flere artikler, publiserte kasus og spontanrapporterte bivirkninger. Det er kjent at pregabalin misbrukes for å oppnå rus, enten alene eller i kombinasjon med andre illegale stoffer eller legemidler for å potensere effekten av disse. Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.

Se høringsbrev for detaljer rundt forslaget.

Offentlig høring

Det er ikke krav om offentlig høring i forbindelse med endring av reseptgruppe for legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Legemiddelverket ønsker likevel å gi berørte parter anledning til å uttale seg før den endelige avgjørelsen tas. Vi ber om at alle høringssvar merkes med vår referanse 14/04897-2.

Høringsfrist: 15. oktober 2014.