​Forskriftsendringene gjaldt:

  • tillatelse til salg av homøopatiske legemidler i LUA 
  • tillatelse  til salg av legemidler uten markedsføringstillatelse til akvariefisk i LUA
  • ny avgrensning av hvilke virksomheter som kan omsette legemidler i LUA
  • opphevelse av bestemmelsen om Mattilsynets klageadgang til Statens legemiddelverk
  • enkelte tekniske tilpasninger.

Høringsdokumentene

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Høringsinnspillene

Apotekforeningen

Den norske veterinærforening

Folkehelseinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurransetilsynet

Landbruks- og matdepartementet

Legemiddelindustrien

Mattilsynet

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Akvarieforbund

Norske naturterapeuters hovedorganisasjon

Norske Zoohandleres bransjeforening
​Fant du det du lette etter?