Gjennomføring av forordningen i norsk rett innebærer at stoffene «4-anilino-N-phenethylpiperidin (ANPP)» og «N-phenethyl-4- piperidon (NPP)» føres opp på listen over narkotikaprekursorer, med den konsekvens at handelen med disse stoffene blir regulert.

Stoffene føres opp fordi de har vært anvendt i ulovlig produksjon av fentanyl og fentanylforbindelser.

Med grunnlag i risikoen for at stoffene brukes i ulovlig produksjon av narkotiske stoffer, i tillegg til at det er begrenset lovlig handel med stoffene, har EU valgt å føre opp stoffene ANPP og NPP på listen over kontrollerte stoffer.

Høringsdokumenter:


​Fant du det du lette etter?