Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag å foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i Norge. Vurderingen er gjort i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte. Høringens forslag om endringer i legemiddelloven og apotekloven, samt grossistforskriften og apotekforskriften, ivaretar flere av tiltakene som er foreslått i Helsedirektoratets rapport.

– Vi er veldig glade for forslagene i høringen. Hjemler til rasjonering fra apotek og grossist og mulighet til å forby parallelleksport er viktige verktøy for å sikre norske pasienter i en mangelsituasjon, sier Steinar Madsen.


​Fant du det du lette etter?