​Det foreslåtte tiltaket skal sikre at antibiotika som ansees som sisteskanse mot resistente patogener brukes forsvarlig hos dyr.

Fremtidig bruk i veterinærmedisin kan bedre reguleres ved at det settes en utleveringsbestemmelse på visse ATC-koder/virkestoff av antibiotika slik at de ikke kan utleveres til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra Legemiddelverket i henhold til legemiddelforskriften § 7-4.​ Denne unntaksordningen sikrer at det er mulig å behandle dyr med slike preparater i de få tilfellene der dette anses nødvendig og forsvarlig.
Legemiddelverket foreslår at noen virkestoff og virkestoffgrupper under ATC-kode J01 får utleveringsbestemmelsen «Skal kun utleveres til bruk på menneske».

Se høringsbrevet for mer informasjon.

Bakgrunn for forslaget

Den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens 2015-2020 har som mål at Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke medikamentene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Legemiddelverket skal bidra til å oppfylle disse målene. Et av tiltakene er å vurdere veterinær bruk av sisteskanser mot resistente patogener i humanmedisin.

​Fant du det du lette etter?