De seneste år er det gjort flere store beslag av tramadol som har vært forsøkt smuglet inn i Norge. Forekomsten av tramadol som er skaffet utenom ordinær forskrivningskjede har økt, og de siste årene er det registrert en rekke overdosedødsfall i Europa med tramadol som dødsårsak, da det har vist seg at misbruksfaren forbundet med tramadol har vært større enn tidligere antatt. 

Tramadol foreslås derfor oppført på narkotikalisten. 

Høringsdokumenter:

Relevant regelverk:


Høringsfrist: 26. juni 2020.​Fant du det du lette etter?