​Både furanylfentanyl og karfentanil er svært potente syntetiske opioider som er beslektet med fentanyl. Da begge stoffene antas å ha stort misbrukspotensiale, er svært potente og selv svært lave doser er dødelige, er det av hensyn til folkehelsen viktig å få en rask oppføring av furanylfentanyl og karfentanil på narkotikalisten.

Helse- og omsorgsdepartementet har fattet vedtak om forkortet høringsfrist, og høringsfristen er 24. mai 2017.

Høringsdokumenter:

 

​Fant du det du lette etter?