​Enkelte legemidler har utleveringsbestemmelser/begrensninger som apoteket må kontrollere om er oppfylt før legemidlene kan utleveres. Utleveringsbestemmelser fastsettes som forskrift og publiseres på en liste som legges på Legemiddelverkets nettsider.

Gulfebervaksine har i dag følgende bestemmelse:

"Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra autorisert gulfebervaksinatør"

Etter dagens regler er alle kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig kommunelege autorisert av Statens helsetilsyn for gulfebervaksinasjon. Dette innebærer at alle leger ved kommunelegekontor, bydelslegekontor og kommunale helsestasjoner kan utstede gyldig internasjonalt gulfeber-vaksinasjonssertifikat. Samtidig har alle kommuneoverleger delegert myndighet til å gi autorisasjon til andre leger i kommunen.

Helsedirektoratet ønsker å fjerne ordningen med autorisasjon for gulfebervaksinatører og be om at utleveringsbestemmelsen oppheves. Legemiddelverket støtter dette. Det innebærer at alle leger med norsk autorisasjon som ønsker det, i såfall vil kunne foreta gulfebervaksinasjon.

Høringsfrist er 15. januar 2019 - se høringsdokumentet. 

​Fant du det du lette etter?