​​​​​​​Det foreslås også å fastsette hjemmel for overtredelsesgebyr etter legemiddelloven § 28 a jf. § 10 første ledd første punktum jf. forskrift 18.12.2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 8-6 første ledd bokstav a, i legemiddelforskriften. Oppsummert foreslås det: 1) individuell utmåling av overtredelsesgebyr mot foretak og fysiske personer, og 2) øvre utmålingsrammer fastsatt i bestemte antall folketrygdens grunnbeløp (G). 

Høringssvar sendes til: post@legemiddelverket.no og merkes med referansenummeret 21/06731. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova​ og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 1. juli 2021.​

Høringsdokumenter:

Høringssvar:
​Fant du det du lette etter?