​​​Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm ble kunngjort i Norsk Lovtidend på Lovdata 8. juni 2022 og vil tre i kraft etter Helse- og omsorgsdepartementets beslutning. I forbindelse med den nye forskriften er det utarbeidet en veileder til forskriften. Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Mer informasjon om høringen og om hvordan sende høringsinnspill finnes på Helsedirektoratets høringsside.


​Fant du det du lette etter?